Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Diện tích đất

Số lượng (m2)

 

Tổng diện tích khuôn viên đất

1508

Trong đó: Diện tích đất được cấp

1508

       Diện tích đất đi thuê (mượn)

 

       Diện tích đất sân chơi, bãi tập

345.7

Phòng

Trên cấp 4

Cấp 4

Tạm

Mượn

Số lượng

Diện tích
(m2)

Số lượng

Diện tích
(m2)

Số lượng

Diện tích
(m2)

Số lượng

Diện tích
(m2)

- Phòng học văn hoá

15

576

 

 

 

 

 

 

Trong đó:
+ Số phòng học đủ DTích và BGhế phù hợp tổ chức học nhóm

   

 

 

 

 

 

 

+ Số phòng  học đủ diện tích cho việc bố trí các nhóm học tập

   

 

 

 

 

 

 

+ Số phòng  học có đủ bàn ghế phù hợp cho việc tổ chức học nhóm

15

576

 

 

 

 

 

 

- Phòng học tin học

1

66.6

 

 

 

 

 

 

- Phòng học ngoại ngữ

1

38.4

 

 

 

 

 

 

- Phòng giáo dục thể chất (đa năng)

   

 

 

 

 

 

 

- Hội trường

   

 

 

 

 

 

 

- Phòng giáo dục nghệ thuật

   

 

 

 

 

 

 

- Phòng giáo dục mỹ thuật

1

38.6

 

 

 

 

 

 

- Phòng giáo dục âm nhạc

1

38.6

 

 

 

 

 

 

- Phòng Thư viện

1

27.6

 

 

 

 

 

 

- Phòng thiết bị giáo dục

1

24

 

 

 

 

 

 

- Phòng truyền thống và hoạt động Đội

   

 

 

 

 

 

 

- Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật

   

 

 

 

 

 

 

- Phòng y tế học đường

1

16.4

 

 

 

 

 

 

- Phòng hiệu trưởng

1

18.5

 

 

 

 

 

 

- Phòng phó hiệu trưởng

1

18.5

 

 

 

 

 

 

- Phòng giáo viên

1

55.3

 

 

 

 

 

 

- Phòng họp giáo viên (hội đồng)

   

 

 

 

 

 

 

- Văn phòng

   

 

 

 

 

 

 

- Phòng thường trực  - Bảo vệ

1

28.5

 

 

 

 

 

 

- Nhà công vụ giáo viên

   

 

 

 

 

 

 

- Phòng kho lưu trữ

1

20

 

 

 

 

 

 

- Phòng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà bếp

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng ăn (HS)

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng nghỉ (HS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà vệ sinh

Dùng cho GV Nam

Dùng cho GV nữ

Dùng cho HS nam

Dùng cho HS nữ

Số lượng

Diện tích
(m2)

Số lượng

Diện tích
(m2)

Số lượng

Diện tích
(m2)

Số lượng

Diện tích
(m2)

Đạt chuẩn vệ sinh (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa đạt chuẩn vệ sinh

1

10

1

10

1

10

1

10

Không có

 

 

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây